Sex skånska kommuner antog i en gemensam upphandling ett Stockholmsföretag som leverantör av möbler till vård- och äldreboenden.

Ett villkor var att möblerna skulle vara i massivt trä. Men enligt en konkurrent i Malmö uppfyllde vinnarens karmstol inte kraven. Sits och rygg tillverkas av skiktlimmade trädetaljer.

Å andra sidan tillverkas konkurrentens egna stolar med sits av stavar som limmats ihop till en massiv träkomponent.

Upphandlingen överklagades till förvaltningsdomstolen som nu beordrat kommunerna att göra om hela upphandlingen.

Inte, nödvändigtvis, för att fel leverantör valdes ut, utan för att man först måste definiera vad som menas med "massivt trä", rapporterar Skånska Dagbladet.

De berörda kommunerna är Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund och Svalöv.