Omsättningen sjönk till 7201 miljoner kronor, från 7226 miljoner kronor.

Förutom den minskade omsättningen beror vinstfallet på att föregående års resultat innehöll en engångsintäkt på 89 miljoner kronor från förlikningen med Vi-butikerna.

"Vår prognos för 2007 om ett rörelseresultat i nivå med 2006, exklusive ersättningen för Vi-uppgörelsen ligger fast", skriver vd Anders Strålman i en kommentar.

Samtidigt med delårsrapporten meddelade Axfood att omsättningen i september uppgick till 2289 miljoner kronor, en minskning med 2,2 procent jämfört med samma månad i fjol.

Råvarukostnaderna stiger till följd av extremt väder, ökad global efterfrågan och mindre lager. Det kommer att leda till högre inköpspriser för Axfood och i slutänden blir prisökningar mot konsument nödvändiga, skriver Axfood i rapporten. Det gäller främst spannmåls- och mejeriprodukter men också kött.