1Hur länge har du arbetat med hundar?

– Sedan 2001. Jag kom in på det via mitt yrke som militär vid Försvarsmakten och deras tjänstehundsverksamhet. Jag har mest jobbat med att utbilda hundförare, tränat och utbildat ekipage. Allt från vanliga värnpliktsekipage till ekipage som ska på utlandsmission. De hundar som åkte utomlands hade som huvuduppgift att söka efter bomber. I Afghanistan grävde talibanerna ofta ned hemmagjorda bomber, hundens uppgift var att söka efter dem, hittade hunden vapen så markerade den det.

2Hur viktig är hunden inom försvaret?

– Oerhört viktig. Vi har 800 hundar inom hemvärnet, så det är en stor och viktig del. Även om tekniken går framåt så visar det sig att i moderna konflikter kan tekniska system slås ut och bli ­oanvändbara, då faller man tillbaka till det som alltid fungerat, där lyfts hunden fram. Oavsett förutsättningar så fungerar alltid hundnosen, och det är unikt.

3Vad har du för hund just nu?

– Dvärgpinchern Elsa, ett år, och schäfern Bolt, fem.

4Hur ofta och hur mycket bör man aktivera sin hund?

– Det finns inga quick fix. Hunden behöver viss stimulering varje dag och bör vara integrerad i ens egna liv. På så sätt tillgodoser man hundens dagliga behov.

5Hur förebygger man skador på hunden?

– Det är jättevanligt att hundar får fysiska problem med tiden. Pålagringar, ligament som blir utslitna är jättevanligt. Det gäller att tänka sig för, man kan inte kasta leksaker hur som helst. Undvik att hunden ouppvärmd kastar sig efter något, eller står på bakbenen för mycket. Varje gång den hoppar ner eller upp så sliter det på hunden.

6Hur värmer man upp hunden inför träning?

– Det är som att värma upp sig själv. Börja försiktigt och stegrande öka ansträningen. Mitt råd är att vara varsamma och försiktiga. Låt inte hunden köra järnet om det inte behövs. Gör du det så förkortar du tiden tillsammans med din hund.

7När börjar jag träna med min valp?

– Valpar ska du börja träna så fort du tar hem dem, och då gäller relationsbyggande övningar. Det handlar om att skapa ett förtroende och trygghet hos hunden, men även etablera en kommunikation som du kan använda dig av sen. Lydnaden kommer in senare.

8Är belöning viktigt? Och när belönar man?

– Att förstärka önskvärda beteenden är oerhört viktigt. Men det är lika viktigt att stärka en sinnesstämmning som man trivs med och som är behaglig. Det handlar om att stärka och belöna och visa att man tycker om hundens tillstånd. En hund belönas av ens uppmärksamhet, ens egna belåtenhet att ”det här känns bra. När du är såhär känns det bra, jag tycker om de du gör och inte gör, hur du är”, det är den starkaste belöningsformen som finns. Sedan kan man förstärka intrycket med att man belönar hunden ytterligare med näring eller någon form av lek.

9Vilket är hundägarens vanligaste misstag?

– Hundägaren kan bli bättre på att lyssna på sig själv och sin egna upplevelse och magkänsla kring sin hund. Där ligger oftast de svar som fungerar för dem. En stor grej är att vi gärna frågar någon annan och tittar hur någon annan gör, det är svårt. Man måste bli trygg i sitt egna hundägarskap.