Umeå. Lördagen den 3 mars genomfördes den årliga träffen, Liondagen i Umeå, med representanter från Lionsklubbarna i de fyra nordligaste länen. Sven Pardén från Luleå Lions Club överlämnade en gåva på 100 000 kronor till Lions Cancerforskningsfond vid Umeå universitet. Martin Enqvist och Britta Olsson tog emot en symbolisk check för fondens räkning.

Lions Cancerforskningsfond vid Umeå universitet har nu passerat 222 miljoner i insamlade medel sedan starten för 50 år sedan och bedömningen är att man inom kort passerar 225 miljoner. Fonden medfinansierar forskning, inköp av utrustning och stöd till Oasen på patienthotellet Björken. Oasens verksamhet har en avgörande betydelse för patienterna som tillbringar flera veckor i Umeå under sin behandling, som oftast bara tar fåtal timmar per dag. Då är det viktigt att kunna göra något meningsfullt övriga timmar på dygnet, ofta utan familjens närvaro. Här spelar aktivitetscentret en viktig roll. Liksom möjligheten att kunna ge stöd till familjer med små ekonomiska möjligheter som hamnar i kläm mellan landsting/regioner och kommuner.