70 år fyller den 24 september professor Lars-Erik Persson, Luleå.

Han växte upp i den lilla byn Svanabyn i Dorotea socken i Västerbottens län, där han gick sex år i folkskola. Hans far Erik var skogsarbetare och hans mor Dagmar hemmafru men i själva verket byns ”allt i allo” och en levnadskonstnär som betytt oerhört mycket för Lars-Erik.

Hans speciella talang för studier, speciellt i matematik och svenska, upptäcktes tidigt och som den förste från byn fortsatte han sina studier på realskolan i Dorotea, där han fick förmånen att bo hos den legendariske läkaren och livskonstnären Sten Strömbom. Detta betydde mycket för honom och att han senare fortsatte sina studier på gymnasiet i Östersund och senare vid Umeå universitet, där han avlade fil. kand. 1969 och ämneslärarexamen i matematik och fysik 1970. Han doktorerade sedan i matematik vid samma universitet 1974.

Han anställdes som högskolelektor vid Luleå tekniska universitet 1975. Han blev professor vid samma universitet 1994. Innan dess arbetande han fyra år vid Högskolan i Narvik, Norge, som professor. Han har även under tiden 2002-2010 dessutom arbetat som gästprofessor vid Uppsala universitet.

Lars-Erik har utan tvekan haft mycket stort inflytande på matematiken i Sverige. Bland annat har han varit ordförande i Svenska matematikersamfundet 1996-1998 och före detta var han dess vice ordförande 1994-1996. Han har varit sekreterare för Nationalkommittén för matematik vid Kungliga vetenskapsakademien 1995-2002 och för närvarande är han ordförande i den grupp (NT1) som fördelar Vetenskapsrådets pengar till matematiska vetenskaper. Han har varit sakkunnig vid tillsättning av mer än 50 akademiska tjänster som universitetslektor eller professor i Sverige.

Han har varit handledare för 52 personer som avlagt doktorsexamen i matematik (varav numera elva är professorer) och för ytterligare tolv personer som avlagt licentiatexamen.

Lars-Erik har dessutom visat ett ovanligt stort internationellt engagemang. Bland annat har han varit författare till 17 böcker och drygt 230 artiklar i internationella tidskrifter. Han har medförfattare från 40 olika länder. Han utnämndes 2002 som hedersprofessor vid Eurasian National University i Kazakstans huvudstad Astana. Han har handlett doktorander från nio olika länder.

Lars-Erik har fått flera utmärkelser för både sin forskning , forskarhandledning och sin undervisning. Under senare år har han dessutom engagerat sig hårt för att sprida kunskap till det omgivande samhället om forskning och undervisning. Han har inbjudits till ett stort antal skolor, föräldragrupper, lärardagar etcetera för att ge sina så kallade inspirationsföreläsningar.

Det mest prestigefyllda priset var att han år 2008 tilldelades Ångpanneföreningens pris (100.000 kronor) som landets bästa kunskapsspridare (i konkurrens med alla ämnen).

Speciellt på senare år har Lars-Eriks unika insatser som forskare, lärare och kunskapsspridare uppmärksammats flitigt i tidningar, radio och tv. Hans mycket unika "klassresa" har då även omnämnts på ett positivt sätt flera gånger.

Lars-Erik har åkt Vasaloppet 59 gånger, varav 41 som vanliga Vasalopp och 18 som öppet spår. Vid sex tillfällen har han åkt alla tre loppen samma år dvs både Vasalopp och båda öppna spåren. Han har sprungit 19 Maraton. Förutom skidåkning och löpning är han intresserad av orientering och har bland annat varit ordförande i OK Renen och är medlem i skogskarlarnas klubb. Andra frididsintressen är att fiska och plocka bär.

Lars-Erik är gift med Lena och de har två barn, Elin och Hans. I ett tidigare äktesnskap har han tre barn, Susanne, Torbjörn och Zakarias. Familjen betyder oerhört mycket för Lars-Erik. Födelsedagen kommer att firas i Italien i närheten av där bifogad bild är tagen, nämligen på toppen av Etna.