90 år fyller den 21 augusti Bengt Hultqvist (BH). Han föddes 1927 i Hemmesjö församling, Kronobergs län. Han studerade naturvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Efter grundexamen anställdes han av professor Rolf Sievert vid Radiofysiska institutionen i Stockholm. På det arbete han gjorde där disputerade han i fysik för filosofie doktorsgrad vid Stockholms universitet i april 1956. Professor Sievert, som var ordförande i den kommitté inom Vetenskapsakademien som förberedde ett nytt geofysiskt observatorium i Kiruna, föreslog på våren 1956 att BH skulle flytta till Kiruna och ta hand om det nya observatoriet. Han utsågs till föreståndare för Kiruna geofysiska observatorium 1956 och flyttade till Kiruna med sin familj i maj 1957. Det nya observatoriet invigdes den 2 juli 1957. BH var chef för observatoriet och dess efterföljare, Kiruna geofysiska institut (från och med 1973) och Institutet för rymdfysik (från och med 1987) till pensioneringen 1994.

Han medverkade i planeringen av det europeiska rymdforskningssamarbetet från och med 1961 och var bland annat ordförande i den kommitté som tog fram det första förslaget till europeiskt vetenskapligt rymdforskningsprogram. Genom engagemanget i det europeiska planeringsarbetet fick han möjlighet att föreslå att den europeiska sondraketbasen skulle placeras i Kiruna och Kirunaobservatoriet fick tillfälle att medverka i den första europeiska satelliten Esro 1, som sändes upp 1968. Denna medverkan öppnade vägen för det stora antal satellitexperiment som Kirunagruppen deltagit och deltar i. Han var i olika funktioner med i det europeiska rymdsamarbetet fram till år 2000, under de sista åren som ordförande i den kommitté som planerar det vetenskapliga satellitprogrammet.

BH var ordförande i den svenska rymdforskningskommittén (inom Rymdnämnden, senare Rymddelegationen och ännu senare Rymdstyrelsen) under mer än två decennier och under den perioden etablerades ett samarbete med den sovjetiska Vetenskapsakademiens rymdforskningsorgan, vilket ledde till att ett flertal svenska satellitinstrument fick möjlighet att flyga i sovjetiska satelliter, blland annat för första gången till en annan planet, Mars. Under hans ordförandeskap i rymdforskningskommittén kom även det nationella svenska vetenskapliga satellitprogrammet till, med Viking som den första svenska satelliten.

BH var initiativtagare till Eiscat, de europeiska vetenskapliga inkoherentspridningsanläggningarna i Nordskandinavien och på Spetsbergen, som är de mest avancerade radaranläggningarna i sitt slag och hittills den enda internationella forskningsanläggning som har sitt säte i Sverige (Kiruna).

Efter pensioneringen var han direktör för det nya internationella rymdforsknings-institutet ISSI (International Space Science Institute) i Bern, Schweiz, under fyra år och var generalsekreterare i IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) under åren 2001 till 2009.