90 år fyller den 17 maj Hans Lennart Johansson. Hans föddes i Gråmanstorp, Klippans kommun i Skåne. Föräldrarna hette Edvin och Helga Johansson. Vid 16 års ålder tog Hans värvning på I 6 i Kristianstad. Han gick soldatskolan i Östersund och Furirskolan i Boden.

1948 träffade han sin stora kärlek Elsa på Kungsbron och de gifte sig året därpå. Efter en kort sejour i Gävle på I 14 flyttade paret tillbaka till Boden och dotter Lena föddes. Anställningen vid kronan upphörde. Under de efterföljande åren hade Hans diverse arbeten innan han anställdes vid SJ som tågklarerare. Dotter Ulla föddes. Under anställningen på SJ hade Hans bisysslor, bland annat startade han Sveriges första "Hemköp" i nuvarande Johanneskyrkans lokaler, 1957. Hemköp sålde "torra varor", som distribuerades runt hela Norrbotten. SJ skickade familjen till Abisko, där han bland annat sålde jordgubbar till turisterna. Sedan gick resan till Avafors, med bostadsort Morjärv. I Morjärv startades en cykel/mopedverkstad som senare även servade motorsågar, som Hans sålde till användare ute i skogen. Hans arbetade åt SJ i 14 år och efter det blev det I 19 och Bodens garnison, där han arbetade fram till pensioneringen 1988. Då startade "knallelivet", det vill säga Hans och Elsa åkte Norrbotten runt och sålde strumpor på marknader.

Hans har varit engagerad i föreningslivet, dels genom Korpen och den fritidsförening (TFF Torpgärdans fritidsförening) som han startade 1974. Föreningen anordnade gymnastik för barn och föräldrar, olika aktiviteter vid olika högtider - exmpelvis majbrasa och cykeltävlingar.

År 2000 blev Hans intresserad av kameror och började bygga upp sitt museum, som innehöll cirka 1 500 objekt och cirka 2 000 dubbletter. Han hade fram till 2017 Norrbottens största kamerasamling. På grund av åldersskäl avvecklades museet 2017 och skänktes till Lions.

Det stora fritidsintresset har varit fiske, husvagnslivet och de tio barnbarnen, som nu utökats med sex barnbarnsbarn.

Födelsedagen firas fredagen den 18 maj, med öppet hus på eftermiddagen i lokalen på Johannesgatan 1B.