Sikfors SK har nyligen avslutat ännu en uppskattad rallykurs. De åtta deltagarna fick en helspäckad och välfylld kursdag med fika både innan och under utbildningen i "L-ABC och DE", med den inspirerande föreläsaren Urban Nilsson.

Dessutom fick deltagarna teori av kursledaren Curt Jonsson, vilket avbröts
endast av lunch. Under
eftermiddagen tog den rutinerade Co-drivern Thomas Nilsson över teoriavsnittet och sedan var det dags för det praktiska provet.

Tävlingsledare Dick Olovsson med hjälp av banchefen Robert Karlsson stod som ansvarig för själva provtävlingen. Den bestod av tre korta specialsträckor med transporttidtagning mellan sträckorna. Samtliga deltagare klarade sig utan transportbelastningar, så efter målgång fick alla mycket välförtjänat beröm, som även räckte till alla tretton funktionärerna.

Artikelbild

| Kursdeltagare. Teori för blivande rallyförare och kart- läsare, vilka deltog i Sikfors nyligen anordnade rallykurs.

Summa sumarum: Alla glada och förhoppningsvis åtta fler på rallytävlingar.