Barbro Högbom, Jokkmokk, har avlidit i en ålder av 69 år.

Hon var född och uppvuxen i byn Randijaur utanfor Jokkmokk, där hon gick i skola fram till 1955, då hon började i realskolan i Jokkmokk. Då fanns inga skolskjutsar utan eleverna fick bo i Jokkmokk. Efter realexamen studerade hon till hushållslärare i Umeå och återvände som lärare till Jokkmokk.

Sedan bytte hon inriktning och läste bland annat samhällskunskap vid Umeå universitet och utbildade sig där till syokonsulent. Sedan hade hon en kombinerad tjänst som lärare i samhällskunskap och syokonsulent på högstadiet och gymnasiet. Barbro var fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund (LR). Kommunaliseringen av skolan 1989, med individuell lönesättning och flexibel arbetstid var frågor som facken hade att ta ställning till med många och långa diskussioner. Barbro var en duktig förhandlare.

Barbro Högbom var Jokkmokk kommuns representant i Lapplands kommunalförbund. Som utbildningsledare i kommunen och i förbundet tog hon aktiv del i utformningen av den utbildningsplan som Jokkmokks kommunfullmäktige antog 1993, vilken blev vägledare för fortsatta utbildningar.

Ett svällande utbildningsbehov väntades. Lärarutbildningen blev viktig, de stora pensionsavgångarna väntades i slutet av 1900-
talet. Det gällde att få fram generöst tilltagna lokaler. Ett nytt hus skulle byggas som kunde samla all vuxenutbildning och högre utbildning under ett tak, Kunskapens Hus började byggas
i början av 1995 och stod klart 1996 och Barbro blev verksamhetsansvarig chef.

Hela utbildningsplanen bygger på den kunskapsplan som utarbetats av Kunskapens Hus. Barbro tog aktiv del i husets arkitektoniska utformning, både exteriört och interiört.

För henne var det viktigt att alla skulle känna sig välkomna och en öppen planlösning utan skolkänsla var betydelsefull, likaså det samiska inslaget, inte bara inne i huset utan även exteriört. Där finns många verksamheter, Lapplands kommunalförbund med högskoleutbildningar, näringslivsutbildningar, datortek, IT-kontor mot företag, PICAB, dokument och ritningshantering. Många tacksamma elever har vittnat om Barbros stora betydelse för tillkomsten av Kunskapens Hus och det engagemang hon hade för utbildning och för varje enskild elev.

Barbro pensionerade sig 2006. Hennes fritidsintressen var resor och trädgården och släktforskning.

Hennes systerson och systersonens barn låg Barbro särskilt varmt om hjärtat. Hon var en fantastisk moster och gammelmoster som även planerade ekonomiskt för deras framtid.