Leif Wikman inledde med en beskrivning av hur behoven av äldrebostäder kommer att förändras under de närmaste åren. Det handlar om att erbjuda de stora 40-talskullarna som nu kommit upp i pensionsåldern ett bra boende.

Antalet ålderspensionärer i Sverige beräknas öka från dagens 1,9 miljoner till 2,6 miljoner år 2035. Även om många av dagens pensionärer är friska och har god rörlighet så ökar ändå kraven på tillgänglighet i bostadsbeståndet när man inte längre kan gå i trappor eller skotta snö. 60 procent av dagens ”unga” pensionärer bor i villa men många flyttar ganska snart till lägenheter där man slipper skotta snö och klippa gräs. Bara 18 procent av 90-åringarna bor fortfarande kvar i villa.

Det pågår en stor generationsväxling, i Luleå har till exempel antalet 80-åringar på tio år ökat från 3300 till det dubbla. Det ställer stora krav på kommunen och fastighetsägarna att bygga och anpassa boenden så att personer med nedsatt rörelseförmåga skall kunna ta sig in och ut med med rollatorer och rullstolar. I det äldre lägenhetsbeståndet är det vanligt med trevåningshus utan hiss. Där satsas det nu på renoveringar där hissar och ramper skall förbättra tillgängligheten.

PRO kräver i sitt handlingsprogram att pensionärerna ska erbjudas boenden med god tillgänglighet till rimliga kostnader. Man kräver 350 000 nya bostäder för äldre fram till 2030 varav 35 000 skall vara vård- och omsorgsboenden.

Bostadsfrågan är mycket viktig för pensionärerna och Leif Wikman lyckades ge en initierad bild om dagssituationen och vad vi kan vänta oss i framtiden. Efter den vanliga frågestunden avtackades Leif Wikman med varma applåder.