Tisdag den 14 maj träffades medlemmarna på Restaurang Venezia för en matbit. Efter maten hälsade Donald Johansson välkommen och årsmötet öppnades.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av ordförande Donald Johansson, kassör Kjell-Åke Eriksson och sekreterare Ulf Lindberg.

Kassören redovisade hur fonderna utvecklats, därefter beslutades vilka som skulle bli årets stipendiater gällande Älvsbyhus ungdomsfonds ledarstipendium, Kamratstipendiet samt Stora ledarklubbens stipendium.

Artikelbild

Kassör Kjell-Åke Eriksson.

Kamratstipendiet ges till en pojke och en flicka som varit föredömliga som goda kamrater. Kamratföreningens medlemsavgifter bekostar stipendierna. Rotary har ett stipendium som tilldelas en elev på Knut Lundmarkskolan.

Stipendiaternas namn kommer att tillkännages vid utdelningen i Älvsby kyrka på Nationaldagen.

Det beslutades att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad.

För kännedom vill vi informera om vad Stora Ledarklubben och Kamratföreningen står för. Föreningen bildades för att gamla ledare inom ÄIF skulle kunna träffas ett par gånger per år. Medlemmarna är ledare som fått Stora ledarmärket och varit trotjänare i ÄIF. Tidigare låg alla idrottssektioner under ÄIF:s huvudstyrelse, men nu har alla sektioner blivit självständiga föreningar med eget ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi. I samband med denna omorganisation fick Kamratföreningen de pengar som ÄIF förfogade över och som bland annat tillhört nedlagda idrottssektioner.

Artikelbild

Roland och Ann Jansson.

Donald tackade de närvarande för visat intresse, vi ses förhoppningsvis nästa gång på Nationaldagen.