Länet. Civilförsvarsförbundet i Norrbotten har genomfört en konferens med temat "Hotbild och läget i närområde". Träffen samlade 45 personer från länet men även deltagare från Västerbotten.

Mötet inleddes av kapten Arne Kohkoinen från Försvarsmakten. Han gav deltagarna en noggrann genomgång om hur hotbilden och läget ser ut runt omkring oss. En intresseväckande och givande information som gav medlemmarna mycket att tänka på och reflektera över.

Efter ett välbehövligt avbrott för lunch var det dags för före detta säkerhetsofficeren Carolina Angelis att ta över och prata om ämnet "Informations- och cybersäkerhet". Här fick alla närvarande en inblick i vilka risker som finns i vår vardag.

Artikelbild

| IT-säkerhet. Talade före detta säkerhetsofficeren Carolina Angelis om.

Föreläsningen gav deltagarna kännedom om saker som alla behöver tänka på i sin uppkopplade vardag. Om hur lätt det är att mobiler, surfplattor och datorer blir hackade men även hur människor kan bli "hackade". Hur säkra IT-systemen än är, är den svagaste punkten oftast den enskilda individen. Inom bägge områdena är det viktigt att tänka sig för innan man gör något som kan orsaka stora skador för både en själv som ens omgivning.

Civilförsvarsförbundet utbildar enskilda personer i samhällsskydd och beredskap. Det är viktigt för alla samhällsmedborgare att veta vilken beredskap som behövs om samhällsskyddet skulle sättas ur spel. Förbundet står även för utbildningen av frivilliga resursgrupper som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser under längre tid. Det kan vara stora trafikolyckor, långvariga elavbrott, skogsbränder eller annat som påverkat samhällsviktiga funktioner.

I dag finns fungerande frivilliga resursgrupper i Piteå, Boden, Överkalix och Kalix. Samtidigt pågår utbildning av tio personer i Luleå för att börja bygga upp en frivillig resursgrupp även där.

- Vi behöver bli mer aktiva och få fler engagerade och aktiva i vår verksamhet, sade Kent Ögren, som är ordförande i distriktet. Alla kommuner behöver fler som engagerar sig och tillsammans bildar frivilliga resursgrupper.

Artikelbild

45 personer deltog i Civilförsvarsförbundets konferens.

Deltagarna var nöjda med träffen och de båda föreläsarnas kunskap och engagemang.