I början av december 2019 installlerades julbelysning i anslutning till båda äldreboenden. En så kallad flaggstångsbelysning på tio meter med 2000 led-lampor belyser nu ett stort område kring respektive anläggning och gläder många både i och omkring respektive anläggning.

Belysningarna har donerats av Lions Club Råneå till respektive äldreboende.

Råneå Lions President Mikael Karlkvist och Lion Hans Karlsson har ansvarat för projektet!