Arkitekt Gunnar Nordström, Djursholm, har avlidit 88 år gammal. Han efterlämnar Solveig samt barnen Inger, Olle, och Johan med familjer.

Gunnar Nordström blev tidigt intresserad av byggnadskonst och företagande genom fadern som var byggmästare i Sävast i Norrbotten. Efter tekniskt gymnasium i Luleå, arkitektexamen vid KTH och studier vid Konstfack, bildade han med tre kollegor 1958 landets första arkitektföretag i aktiebolagsform, FFNS. Med Gunnar som vd blev företaget det ledande i arkitektbranschen och Gunnar blev en förebild för många arkitekter. Han var under flera år ordförande i dåvarande branschorganisationen och blev arkitekternas arkitekt. Någon annan titel än arkitekt använde han aldrig.

Genom förvärv av flera arkitekt- och teknikkonsultföretag och med Gunnar som grundare, bildades 1997 SWECO-koncernen, som i dag har 14 500 anställda och uppdrag i 70 länder och med sönerna i ordföranderoller.

Gunnar var inte bara arkitekt och företagsbyggare utan också företrädare för arbetsgivarintressena i näringslivet. Det var i det sammanhanget vi lärde känna honom och kom att samarbeta i Almegas och Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) styrelser under mer än tio år fram till 1995, under senare åren med Gunnar som ordförande respektive vice ordförande.

Gunnar var aktiv vid bildandet av Almega som tjänsteföretagens organisation och bidrog även till tillkomsten av Svenskt Näringsliv. Med sin bakgrund var han i alla kretsar en respekterad talesman för tjänsteföretagen och dess förutsättningar för utveckling i näringslivet.

Som person var Gunnar lugn, vänlig, humoristisk, klok och omdömesgill. Han utstrålade förtroende och hans naturliga auktoritet skapade en avspänd och konstruktiv atmosfär vid mötesbordet. Han var ytterligt närvarande i samtal, aktivt lyssnande och frågande för bästa resultat i besluten. Gunnars företagskunnande, bildning och omvärldsanalys bidrog starkt till framtidsinriktade lösningar.

Vi är djupt tacksamma för att Gunnar tog sig tid för sina engagemang i Almega och SAF och delade med sig av kunnande och erfarenheter.

Vi minns honom för den lysande person han var och för hans värdefulla och bestående insatser.

Göran Trogen, Göran Tunhammar och Jonas Milton