Luleå. Luleå konstförening har breddat sin verksamhet och satsar på temaföreläsningar i Ebeneser. Ett 40-tal intresserade hade hörsammat inbjudan till after work fredagen den 27 november med gästföreläsning av Hélene Andersson, konstnär och f d kriminalinspektör.

Hélene Andersson har lång erfarenhet som utredare av falsk konst och är en av landets främsta på området och ofta anlitad som föreläsare i olika sammanhang.

Inledningsvis fick deltagarna en ”matnyttig” lektion om lagar och regler inom området samt hur vanligt och systematiskt så kallad signaturförfalskning är. Det ekonomiska värdet av handeln med stulen, falsk konst och antikviteter är gigantiskt och bedöms internationellt ligga på tredje plats – efter droger och människohandel.

Föreläsaren tog åhörarna med på en spännande och stundtals underhållande berättelse ur en rafflande polisutredning om en bedragares framfart som slutade med fällande dom. Polisens utredningar i dylika ärenden kräver vanligtvis nya kreativa arbetssätt, uthållighet och en god portion tur för att kunna sätta dit den skyldige. Föreläsaren gav flera exempel på detta. Avslutningsvis fick åhörarna några goda råd inför sina konstinköp - undvik mellanhänder, köp av konstnären eller gallerierna.