Lördagen 25 juli möttes drygt 25 biodlare från hela Norrbotten, från Gällivare i norr till Piteå i söder, Raivoberg i väster och Leipojärvi i öster.

Mötesplatsen var i Kalix biodlarförenings klubbstuga.

Ingemar Kauppi från Jouksengi berättade teoretiskt, och visade hur man praktiskt behandlar sina bisamhällen för att på bästa och enklaste sätt förhindrar att Varoakvalstret förökar sigoch på sikt tar död på bisamhället med de virussjukdomar som kvalstret sprider.

En mycket viktig del av sammankomsten var att skapa nya kontakter mellan biodlarna för att sprida kunskap mellan de rutinerade biodlarna och de nya som tillkommer hela tiden. De organiserade biodlarna i Sverige närmar sig i rask takt 12 000, varav många är kvinnor, vilket är mycket glädjande.

Lagom till lunch upphörde det ihållande regnet och de informella samtalen kunde fortsätta utomhus. En del materiel bytte ägare och några fick tips om var nya drottningar finns att köpa i Norrbotten.

Ingevald Holmqvist från Piteå, ledamot i Sveriges Biodlares Riksförbund, informerade om vad som är på gång inom förbundet. Bland annat att det har blivit mycket lättare att anmäla sig som medlem, och för att delta i kurser och annan utbildning som erbjuds.

En ny plan för utbildning av nya och gamla biodlare, har tagits fram och kommer att bli presenterad i Umeå under augusti, för de kursledare och utbildare som genomför utbildning i Norrbotten.

Tage Jacobson