Studentträffen arrangerades under 8-9 augusti. I det som var aulan då, men nu matsal, fick de forna studenterna en orientering om Kalix fram till idag. Reine Sundqvist från kommunen berättade om utvecklingen och var även intresserad av att ta del av studenternas erfarenheter från förr. Dagarna bjöd på intensiva aktiviteter med många samtal och trevlig samvaro, bland annat vid en lunch på ön Vassholmen och minnesvandring på gymnasieskolan.

Efter en ”håltimme” på eftermiddagen möttes de tidigare Manhemseleverna för middag på Hotell Valhall på kvällen. Där bjöds det på tids-quiz och allsång från 60-talet. Per Hedman, den tidigare klassföreståndaren blev ihågkommen av ” Hedmans A-gäng”- med sång och leenden. Potpurri och svensktopp från studenttiden hördes över hela restaurangen. Uppläsningen ur en skoluppsats, kring tankar om framtida yrken från en 12-årings perspektiv, fick mycket uppskattning.

Med nedskrivna och muntliga berättelser delgav deltagarna varandra om hur deras liv utformat sig. En del av klassens elever finns kvar i Kalix, men många har flyttat ut över Sverige. De avlidna i klassen hedrades med en tyst minut. Träffen avslutades på Myggans café där ytterligare anekdoter och minnen plockades fram.