I Skellefteå kommun var intresset så stort att de 1.000 beställda trattarna tog slut på ett ögonblick. Miljötratten ska användas till att samla in stekfett. Även i Luleå kommun kan den som vill hämta sin egen tratt. "Viss efterfrågan" har det varit, enligt kommunens VA-avdelning. Men uppenbarligen inte samma succé som i Skellefteå. Det finns all anledning att ta efter det goda exemplet i grannlänet:

Stopp i avloppsrör på grund av för mycket fett i avloppen är ett växande problem och även om vi spolar med varmt vatten efter att fettet har hällts ut är risken stor att det stelnar och bildar en propp. Inte bra. Orsakar problem och mycket arbete för att lösa upp den.

Lösningen på problemet är enkel:

Häll fettet från stekpannor och feta inläggningar i tratten och samla upp det i flaskor. Tratten är anpassad efter en vanlig PET-flaska. I Luleå kan alla hämta sin egen tratt på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kan tratten bli samma succé här som i Skellefteå? Ni avgör!