Hur kommer ni agera i den här frågan under morgondagen?