Det är den tyska koncernens bolag i Sverige som nu utreder möjligheterna att sätta upp vindkraftsparken på SCA-ägda ön Bergön i Rånöfjärden. Fördelarna med Bergön är bland annat att det blåser bra, enligt projektledaren Weronica Ekholm. Dessutom ligger den långt från fast bebyggelse och konkurrensen om markanvändningen är mindre än på många andra platser.

- Här är det friluftslivet och att det finns Natura 2000- områden på öarna runt omkring som ses som konkurrerande intressen men i övrigt bor det få människor i närheten. Närmaste bostad ligger fyra kilometer bort i övrigt handlar det om fritidshusbebyggelse, säger Weronica Ekholm.

Området som ligger på den södra delen av ön kommer, om allt går planenligt att bebyggas med 31 vindkraftverk som kan bli upp till 200 meter höga. Under försommaren kommer bolaget att utföra en fältinventering av området.

Artikelbild

| NY UTSIKT. I framtiden kan utsikten från Nässkatan i Pålänge komma att förändras. Foto: Fotomontage: wpd

Kommunens årsförbrukning
- Initialt planerar vi för 31 vindkraftverk men det beror på vad resultaten från studierna på plats visar, säger Weronica Ekholm.

Totalt kommer vindkraftverken att generera 360 gigawattimmar per år vilket motsvarar hela Kalix kommuns elförbrukning med råge, enligt Weronica Ekholm. Den 26 mars hålls det första samrådsmötet med allmänheten och andra berörda parter. Samma dag hålls även ett möte med länsstyrelsen. Till sommaren kommer ytterligare ett samrådsmöte att hållas.

Vill nå alla
- Vi vill nå alla som har en bostad inom en mils avstånd och som kan se vindkraftverken och det handlar om många som endast kommer hem på sommaren, dem är vi mån om att också nå, säger Weronica Ekholm.

Till årsskiftet räknar hon att kunna skicka in bolagets tillståndansökan och miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen. Går allt planenligt börjar vägar att byggas under 2014 - anläggningen beräknas står klar att tas i bruk under 2015 eller 2016, enligt Weronica Ekholm.