Kiruna Iron, dotterbolag till det australiensiska företaget Scandinavian Resources Ltd startade sin egentliga prospekteringsverksamhet förra året. I dag har företaget 20 undersökningstillstånd för järnmalm i landets nordligaste del, många i Kirunaområdet.

Nyligen förvärvade Kiruna Iron AB nio undersökningstillstånd bland annat i Kirunaområdet av Grängesberg Iron AB för cirka 12 miljoner.

Man har också beviljade undersökningstillstånd i Norra Norge och Nordfinland.

Positiva borrningar
Enligt företagets företrädare, Kjell Olof Forslund, styrelseledamot, med ett förflutet vid SGU där han bland annat bistått gruvföretag med information och stöd, har genomförda borrningsundersökningar i Kirunaområdet visat brytningsvärda halter på ett flertal platser. Bland annat vid Ekströmsberg, någon mil utanför Kiruna.

-  Borrningarna har bland annat skett för att kontrollera och bekräfta SGU:s tidigare resultat och även om vi inte har alla resultat än så är de klart intressanta. Det handlar om järnhalter på 30 upp till 55 procent och i tillräckligt stora volymer, berättar han.

Gruva tidsfråga
Men det mest intressanta är inte järnmalmshalterna i sig utan den mineralogiska strukturen som enligt Kjell Olof Forslund verkligen gör fyndigheterna brytvärda.

Kvalitén innebär att även ett eventuellt sänkt marknadspris, som är väntat, inte får någon avgörande betydelse.

En ny gruva i Kirunaområdet är därmed bara en tidsfråga enligt Kjell Olof Forslund.

-  Normalt brukar man tala om att det tar tio år innan man har öppnat en gruva. Vi har ett litet försprång i och med SGU:s och andra gruvföretags, som Rio Tinto, tidigare undersökningar som gör att vi kan kapa några år, säger han och tror att järnmalmsfyndigheten vid Ekströmsberg blir den första att exploateras av Kiruna Iron AB.