På torsdagen var det invigning och förutom många duktiga dansare fanns också kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth närvarande.

Alla är mer eller mindre överens om att dans är viktigt för både kropp och själ. Just nu går staden verkligen i dansens tecken när den tredje dansbiennalen denna gång hålls i Kiruna. Under två dagar hålls inspirerande seminarier om dansens betydelse och allt varvas med spännande workshopar. På det stora mötet, som biennalen faktiskt är, kommer såväl elever och lärare som konstnärer, forskare, beslutsfattare och många fler att diskutera allt som rör dans och koppla det till barn och framtidstro.

För hela kroppen
Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, som själv gärna dansar, menar att dansen får ett allt tydligare uttryck inom kulturen i stort och att man kan se ett ökat intresse för dansen, därför är dansbiennalen viktig. Nu tittar man bredare på vad dansen innebär och hur kreativa sysselsättningar påverkar både hjärna och kropp.

Artikelbild

| SAMARBETE. Barnen från Kirunas skolor samarbetade under invigningen i flera danser tillsammans med både danslärarstudenter och dansare från Kungliga Baletten.

- Nu kommer det nya rön och det gör också att man får en större förståelse för att dansen är viktig på så många olika sätt. När vi startade skapande skolan för ett antal år sedan så fanns det möjlighet i skolan att välja olika kulturella uttryck. Dansen, har vi sett, har blivit alltmer efterfrågad av eleverna själva, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Direkt efter invigningen drog allt igång med bland annat en debatt om ansvarstagandet för barns rätt till kultur och hur man kan utveckla detta ytterligare. I debatten deltog, förutom kulturministern, representanter från näringsliv, kommunen och dansinriktade akademiker.

Kultur i skolan
Samtalet pågick i närmare en timme och handlade om hur man genom kulturen formar sig en egen identitet och hur viktigt det är att man har respekt för många olika identiteter. Kultur i skolan var givetvis något som diskuterades. Även om Sverige ligger bra till sett till övriga världen går det alltid att bli bättre. En tänkbar lösning är att få in mer kultur redan i lärarutbildningarna.

- Från politisk nivå har vi möjlighet att öka anslagen för kultur, sade Lena Adelsohn Liljeroth under diskussionen.

Artikelbild

| SNÖBOLLAR. En dans som barnen presenterade hette snöbollen och den ackompanjerades av konsertpianisten Roland Pöntinen.

Forskning
Hjärnforskaren Fredrik Ullén föreläste om kreativitet och hur hjärnan hänger ihop med det. I inledningen konstaterade han snabbt att det endast finns en tunn gräns mellan kreativitet, genialitet och galenskap. Kreativa personer är speciella, de kan ofta vara väldigt intensiva i perioder av skapande, medan de bara stunden efter kan slå av helt.

Under föreläsningen berättade han också om hur människan påverkas när man kommer in i det så kallade flowet. Det är helt enkelt när en person upplever ett välbefinnande bara genom att skapa. Kvaliteten på skapandet blir hög, utan att den som skapar upplever det som ansträngande, något som många i publiken kände igen sig i.

Artikelbild

| DANSGLADA. De jätteduktiga dansande barnen från Kirunas skolor såg ut att ha roligt på scenen.

- De som har flow i livet mår bättre, sade Fredrik Ullén avslutningsvis.