”Vi har i bolaget beslutat att inte ge några kommentarer om vad som händer i dag eller i framtiden. Däremot är du välkommen om det finns intresse för att skriva om ett gruvprojekt och vad det kan betyda för bygden”, säger Fred Boman, VD för Jokkmokk Ironmines AB.

Kommunikén kunde lika väl ha publicerats i någon hårt statsstyrd tidning i ett land där yttrande-, åsikts- och informationsfriheten lyser med sin frånvaro i dag eller i framtiden vad som än händer. Men citatet är tyvärr hämtat från Norrbottens Kuriren trettionde juli 2013.

Vissa ord och meningar måste läsas flera gånger, ibland högt för att andemeningen ska framträda i ljusan dager.

Jag läser länstidningarnas nyheter om polisens agerande i Kallak utanför Jokkmokk samtidigt som jag lyssnar på nyheterna på radion. Att Mugabe envisas med att vilja fortsätta styra Zimbabwe nu och i framtiden vad som än händer i valet är uppenbart. Den Afrikanska kontinenten glittrar i solskenet med alla sina pusselliknande stater hårt utskurna av Europeiska kollonilamakter. Pusselbiten Norrland har penningstinna intressen ständigt tummat på, grävt och urholkat, åderlåtit och dämt. Riskkapitalbolagets beslut när det gäller gruvbrytningen i Kallak följer ett alltför tydligt mönster.

De globala tillstånden krockar ordentligt när mina öron och ögon försöker ta in de två olika meddelandena samtidigt.

Gruvbrytningen i Kallak är av stort riksintresse fick vi information om i vintras. Betydelsen av ordet riksintresse måste vara den att riket intresserar sig extra mycket.

Renskötseln som Europas enda urfolk samerna utövar i området är sedan länge klassat även det som riksintresse. Men vad som händer i dag eller i morgon har Jokkmokk Ironmines AB, ägt av utlandsbaserade Beowulf Mining PLC beslutat att aldrig kommentera eller informera oss medborgare i riket om. Amen. ”Däremot är du välkommen om det finns intresse för att skriva om ett gruvprojekt och vad det kan betyda för bygden”, säger Fred Boman till journalisten som ändå undrade.

I stället för information tillhandahåller Jokkmokk Ironmines nu skriv- och gestaltningsförslag som värsta skollärarn inför terminstartens uppsatsskrivning. Jag tolkar det som ett välkomnande till alla riksintresserade som arbetar med språk och gestaltning av olika slag. Kultur i likhet med journalistik baserar sig som bekant på kommunikation, yttrande-, åsikts- och informationsfrihet.

Mitt förslag är att Fred Bomans fråga: ”Vad kan ett gruvprojekt betyda för bygden” tas på allvar. Låt det utveckla sig till ett tema för ett undersökande riksomfattande konstprojekt. I länet finns Konstmuseet i Norr, Resurscentrum för konst i Norrbotten och Havremagasinet i Boden som på olika sätt arbetar med konst- och samhällsfrågor.

För vad är viktigare än det som händer i dag eller i framtiden?

Eva Stina Sandling

Konstnär

Sanden Porsi