Litteratur Bevakningen av skönlitteratur i dagspressen har mer än halverats under tio år, enligt en studie vid Mälardalens högskola.

Lina Samuelsson, universitetslektor i litteraturvetenskap, har undersökt antalet recensioner av skönlitteratur i tolv dagstidningar under en vecka i mars 2015 och 2006.

Studien visar att det år 2006 publicerades 97 recensioner, och 2015 har siffran fallit till 39 _ alltså mer än en halvering, skriver Samuelsson i en artikel i Dagens Nyheter. Ingen av de undersökta tidningarna recenserade mer än sex böcker under en vecka. Minskningen är störst i de tidningar som publicerade mest för nio år sedan, bland dem Expressen och Svenska Dagbladet. Även i lokaltidningar som Västerbottens-Kuriren, Upsala Nya Tidning och Nerikes Allehanda är minskningen tydlig. Borås Tidning är den enda som publicerade lika många recensioner 2015 som 2006. TT