Litterär scen – Det är svårt att tala om islam.

Det menar Mohammad Fazlhashemi, professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet och aktuell med boken Islamisk dynamisk mellantid .

– Men vi måste bemöta terrorgrupper som IS med teologiska argument för att slå hål på deras religiösa retorik. Annars lämnar vi det religiösa fältet fritt för dem att tolka, speciellt som de bygger sin ideologi på religiös grund.

Mohammad Fazlhashemi har gjort sig känd för att söka undvika förenklingar när han som en av Sveriges ledande experter på politisk islam gästar TV och radio för att kommentera händelseutvecklingen i Mellanöstern.

– Jag vill förmedla att det handlar om komplexa frågor, säger han.

Och för att förstå IS måste man förstå historien, men också att islam består av många olika religiösa tolkningar, där IS tillhör den gren som kallas politisk islam med rötter från 1920-talet.

– Idétraditionen att göra om samhället med stöd av islam föddes bland grupper som inte gillade utfallet av det nya mellanöstern som skapades av Frankrike och England i början på 1900-talet.

IS, menar han, delar denna utopiska vision där de med bombastiska religiösa argument lockar anhängare bland främst en ung desillusionerad generation som såg den arabiska våren slås sönder.

– Den största radikaliseringen sker via internet och på fängelser, där de som rekryteras ofta har mycket dåliga kunskaper om islam. De blir övertygade om att de ska slåss för ett bättre samhälle som fanns under en mycket kort period på 600-talet då profeten levde. Och de som inte ser ut som dem och har samma livsstil är emot dem. Jag är dock optimist så tillvida att alla totalitära ideologier är kontraproduktiva på lång sikt. Däremot är jag mycket bekymrad över Mellanösterns framtid, säger Mohammad Fazlhashemi.

Eva Åström