Vad är Kirunatopia?

– Det är en utställning om stadsomvandlingen. För några år sedan kom tio konstnärer från olika länder till Kiruna för att gå på studiebesök och lära sig mer om staden. Sedan återvände de med var sitt konstverk som handlade om Kiruna.

– Projektet drivs av Konsthögskolan i Umeå och Goetheinstitutet. Konstverken visades första gången på bildmuseet i Umeå, nu ska de visas i Dresden, kompletterat med dokumentärt material om dagbrott i Tyskland och protester som förekommit mot dem.

Vilka konstverk kommer du att ha med dig till vernissagen i helgen?

– Jag kommer att ha med mig en kolteckning som heter Vargen och en glasinstallation som heter Sjön.

Ser du fram emot resan?

– Ja, det ska bli jättespännande. Och till våren återvänder vi för att delta i ett symposium, där vi ska föreläsa om stadsomvandlingen i Kiruna.

– Kopplingen är att det även i Tyskland finns gruvbrytning. Det ska handla om hur det påverkar miljön, landskapet och människorna i området.