2011 utkom Morjärvmannen och Säpo, ett bokprojekt som tagit familjen över 30 år att färdigställa. Här bidrog dottern Eva med så väl research som litterär gestaltning, och den dubbla infallsvinkeln som berättare och undervisare är tydlig också i den aktuella Kalle är mobbad – aktionsgruppen ingriper.

Den här gången är ämnet alltså mobbning, skildrat ur flera perspektiv men med viss betoning på offrets, åttondeklassaren Kalles, upplevelser. För Kalle är skolan ett skräckvälde som styrs med järnhand av mobbaren Klas. Klasskamraten Viktor tröttnar på att bevittna de grova kränkningarna, och med inspiration från föräldrar och en hygglig lärare genomför han en rad aktioner för att förändra maktbalansen i skolan. En kamp som, efter både motstånd och bakslag, visar sig framgångsrik.

Eva Ericsson Klang är inte någon dålig språkhanterare, men Kalle är mobbad… har större förtjänster som åtgärdsinriktad handbok för elever och lärare, än som ungdomsroman. Rent litterärt lider texten av en övertydlighet och emellanåt styltighet, inte minst påtaglig i titeln. Ibland känns högstadieungdomarnas dialoger, reflektioner och analyser mer än lovligt tillrättalagda. Men samtidigt behandlas det svåra och väl genomtröskade ämnet mobbning med respekt, allvar och insiktsfullhet. Och kanske skulle verkligen Ericsson Klangs föreslagna handlingsplan, som i stort går ut på att flytta en stor portion fokus från den mobbade till mobbaren, kunna åstadkomma en förändring för några av de tusentals utsatta som hukar sig genom skolåren.