– Vår idé är att synliggöra användandet av huset i skolundervisningen och se konsthallen som ett fjärde klassrum, säger Ingela Ögren Weinmar, intendent.

2019 instiftade Havremagasinet ett stipendium på 10 000 kronor som en högstadieskola i Norrbotten kan söka. Stipendiet ger en skolklass möjlighet att besöka konsthallen och delta i arbetet med att hänga en konstutställning som de själva producerat verken till under läsåret.

– I år erbjöd vi Brönjaskolan i Sävast stipendiet men nästa år kan vilken skola som helst i länet söka.

Artikelbild

| Brönjaskolans stipendieutställning under temat klimat och framtid visar på en ganska dyster samtidsbild. Här en gris med magen fylld av antibiotika.

Cirka 100 åttondeklassare har arbetat ämnesöverskridande under våren med att skapa i återbruk under temat klimat och framtid – ett arbete som läraren Malin Frostfalk menar varit mycket fruktsamt.

– Vi högg direkt när vi fick frågan. Det har varit jättekul att följa elevernas arbete och deras diskussioner. Många av verken är mycket starka och berörande, säger hon.

Och det är en tämligen dyster framtidsbild som framträder när de unga eleverna getts en röst. En gris har magen full med antibiotika. Verket ”Framtid” visar skogsbränder, plast i havet och döda fiskar i en i övrigt ganska förkolnad värld och så verket ”Arken” där endast döda skallar tar plats.

Eleverna från Fria Emilia har haft en annan ingång i sitt arbete på Havremagasinet.

Artikelbild

| Verket ”Framtid” där skogsbränder härjar, plast fyller haven och fiskar ligger döda på stranden.

– Vi har arbetat med historiska rum i samband med undervisningen av industrialismen och dess mega system, säger Francoise Dubois, pedagogisk utvecklare.

I deras sökande efter spår av industrialismen som fortfarande finns i samhället valde de ett av rummen i konsthallen. Där har eleverna fått zooma in på objekt och detaljer som de sedan skissat av i kol. Teckningar som under sommaren visas upp i konsthallen.

Artikelbild

| Plast i haven är en samtidsbild många av Brönjaskolans elever valt att gestalta.

– Många av detaljerna är väldigt vackra, men det handlar också om de frågor som väcks under arbetets gång. Tecknandet är en väg in i skrivandet och fördjupar förståelsen för denna epok. Det handlar om att sätta teori i en praktisk kontext, säger Francoise Dubois.

Fria Emilias utställning, liksom Brönjaskolans stipendieutställning, visas samtidigt som konsthallens stora utställning ”Change/Förändring” som visas ända till 1 december.

Artikelbild

| Malin Frostfalk, lärare på Brönjaskolan berättar att eleverna även skrivit dikter på svenska och engelska i samband med arbetet med stipendieutställningen på Havremagasinet.

– Vi tycker att tematiken klimatförändringar är så viktig, speciellt i kontakt med den yngre generationen. Därför valde vi att förlänga utställningsperioden för ”Change/Förändring” så att vi kan bjuda in skolklasser med speciellt riktade program för den målgruppen. Syftet är att fördjupa diskussionen i samhället om dessa frågor med hjälp av samtidskonsten, säger Cornelius Stiefenhofer, konsthallschef.