Här möttes människor på gränsen mellan kriget och freden, mellan fångenskap och frihet. Författarparet Cristina och Tore Ström släpper nu en bok om polischefen och kulturivraren Erland Ström från Jokkmokk, och de människoöden som möttes i krigets Norrbotten.

När Erland Ström 1923 tillsätts som polischef i Jokkmokk är hans största gissel hembränning och tjuvjakt. Med uttryckliga order om att stävja hemtillverkning av sprit tar sig Erland Ström an arbetet i Jokkmokk med omnejd. Han är humanist och liberal med sinne för konst och kultur. Tidigt blir han en främjare av samisk kultur. Han samlar på samiskt silver, hantverk och bruksföremål. Men när kriget utbryter blir hembränd sprit Erland Ströms minsta problem. Över norska gränsen flyr människor från krig och fångenskap. Samtidigt rullar tåg med tyska soldater genom Jokkmokk. Erland Ström kommer i dessa tider att inta en central roll i flyktingmottagningen i Norrbottens inland.

Cristina och Tore Öbergs bok Landsfiskalen berättar om den intensiva perioden kring andra världskrigets Norrbotten ur ett mänskligt perspektiv. De berättar om människor som bodde i norra Sveriges inland vid tiden för kriget. Polischef Erland Ströms liv fungerar som bokens röda tråd.

Artikelbild

| Historiebevarare. Tore och Cristina Öberg har tillsammans skrivit boken om Erland Ströms liv och de händelser som omgärdade honom under de år då andra världskriget stod vid knuten i Norrbotten.

– Vi ville följa honom som person. Det finns många delar i berättelsen om Erland Ström. Å ena sidan är han polischef med ansvar för krigsflyktingar, och vi berättar om polisfall i bygden och om kriget. Å andra sidan har vi Ström som kulturpersonlighet, som lockade målare från hela Sverige att komma hit och måla norrbottniska och samiska motiv. Dessutom har vi Ström som konstsamlare. Vi har sett berättelsen ur olika människors perspektiv och försökt göra skildringen levande.

Inspiration till det mänskliga perspektivet fick författarparet under en resa till Krakow, där de läste en bok om välgöraren Oskar Schindler.

– Vi hade samlat ihop det mesta av materialet och funderade på hur vi skulle berätta vår historia. Vid samma tid reste vi till Krakow och besökte Oskar Schindlers fabriker. I en butik hittade vi en bok som följde livet hos de människor som Schindler hjälpte. Den följde med hem, och vi inspirerades av det sättet att berätta, säger Cristina Öberg.

Likheten mellan Oskar Schindler och Erland Ström är däremot inte endast en fråga om litterär teknik. Schindler räddade människoliv genom att låta judar arbeta i sina fabriker och därmed undkomma döden i koncentrationslägrens helvete. Erling Ström drog ett stort lass för att hjälpa de som flytt från krigets Nordnorge.

Artikelbild

Polischef och konstfrämjare. Landsfiskal Erling Ström, version yngre och äldre, sin vana trogen klädd i väst och kavaj. Denna klädsel hade han även i skog och fjäll. Under krigsåren var han ansvarig för mottandet av de krigsflyktingar som flydde över gränsen.

– Han gjorde en enorm insats. Han ordnade matdepåer och skaffade kläder och skor som skulle finnas åt flyktingarna i kåtor och flyktinganläggningar. Han ordnade även så att proviant släpptes från flygplan till nödställda människor, säger Cristina Öberg.

Förutom detta berättas också om Erling Ströms initiativ till samarbete med samerna för att undsätta flyktingar i svårforcerad fjällterräng.

Artikelbild

Starkt möte. Nils Nilsson Skum sitter modell för Runo Johanson Lette, som gör en skulptur av den kände samekonstnären. Mötet skedde på initiativ av Erling Ström, som brann för samisk konst och kultur.

Tore Öberg tycker att berättelsen om människorna i krigets Sverige är viktig att berätta, inte minst för att lära av historien.

– Mycket av det som hände i Sverige under kriget hände i Norrbotten, vi hade kriget vid knuten på ett sätt som övriga Sverige inte hade. Ingenstans i landet var kriget så nära människorna som här. Vi kan lära av den här historien. När det i dag pratas om Nato och om var vi ska höra hemma ska vi komma ihåg dessa historier. Vi höll oss utanför kriget på grund av att vi inte tillhörde någon pakt, säger han.

På lördag släpps Landsfiskalen, vilket uppmärksammas i Jokkmokk med ett event på Ájtte.