Musik. Äldre musik skriven av utländska män dominerar fortfarande repertoaren vid svenska musikinstitutioner. Det visar repertoarstatistik som FST och KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) som för första gången gått samman för att undersöka repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner.

Föreningarna har särskilt fokuserat på tre perspektiv:

* Hur förhåller sig balansen mellan musiken skriven av män respektive kvinnor?

* Hur mycket svensk respektive utländsk musik spelas?

* Hur mycket nyskriven musik spelas i jämförelse med äldre?

Och resultatet var nedslående. Endast 3,9 procent av de totalt 30 153 minuter musik som spelats vid de aktuella orkesterinstitutionerna är skriven av kvinnor. Vad gäller musikens ursprungsland är den största andelen musik, 26,6 procent komponerad i Tyskland, svensk musik står för 10,9 procent.

Vad gäller ny musik är 11,4 procent komponerad efter 1984, 55,1 procent är skriven mellan 1850–1950.

Undersökningen visar därmed att musiken vid offentliga institutioner präglas av tyska döda män.

– Det blir ett dubbelt osynliggörande av kvinnliga tonsättare när både andelen nyskriven musik och andelen musik skriven av kvinnor är så låg, säger Maria Lithell Flyg, ordförande i KVAST till tidningen Tonsättaren.