Så också i utställningen ”Territories” som har vernissage idag.

– Det finns många internationella samtidsfrågor som ställs på sin spets här i Boden – komplexa samhällsfrågor som samtidskonsten kan lyfta, säger Ricky Sandberg, konsthallschef.

”Territories” är en vandringsutställning och har tidigare visats i Norge, Finland och Ryssland innan den nu visas för en norrbottnisk publik.

Artikelbild

| Språket. Oscar Guermouche intresserar sig för hur språket blir till en identitetsbärande faktor.

– Barentsområdet har historiskt varit gränslöst. Dessutom har vi mycket gemensamt – inte bara geografin, menar Ricky Sandberg.

Tillsammans med fem andra konstinstitutioner; Nordnorskt Kunstnersenter, Svolær och Pikene på Broen från Norge, Northern Photographic Center från Uleåborg och Archangelsk International Cultural Center i Ryssland har vandringsutställningen skapats med det gemensamma huvudtemat migration, uppbrott, förflyttning och förändring.

– Migration är så mycket mer än bara människor, även djur och växter migrerar. Därför har också utställningen haft lite olika ingångar när den vandrat runt. I Finland var exempelvis naturens migration i fokus, säger Ingela Ögren Weinmar, konstintendent.

Två konstnärer från varje land har valts ut och utgör basen i utställningen.

Artikelbild

| Flyktingar. I videoverket "De kom i överfulla båtar och tåg" ges finska flyktingar från andra världskriget ny gestaltning av syrianer som flytt till Finland.

– Däremot kunde vi på Havremagasinet, som har så stora lokaler, bjuda in ytterligare två konstnärer specifikt för vår utställning, säger Ricky Sandberg. Han betonar att deras intention är att temat som har förankring internationellt men också regionalt och lokalt kan fördjupa samtalet och förståelsen runt dessa samtidsfrågor

– Och förhoppningsvis göra världen lite bättre och vackrare för alla, säger Ricky Sandberg.