Med fågelkvittrande visslingar, kulning och koskällors klämtanden tar Åsa Jönsson och Ida Persson - alias Duo Vox Vocalem - det månghundraåriga kyrkorummet i besittning; helgedomen förvandlas till en betesmark och en förtrollad lekhage där de med sina vokala och instrumentala lockrop får oss att spetsa öronen till max under en magisk och försvinnande snabb sommarkvällstimme.

Att Åsa och Ida – som träffades som studiekamrater på Musikhögskolan i Piteå för några år sedan– båda har sina rötter i den ångermanländska landsbygden speglas inte bara genom repertoarvalet – med alster av såväl den i Ullånger födda nationalromantiske storfräsaren Wilhelm Peterson-Berger som Junselebördige poeten Nicke Sjödin med sina briljanta dialektala omtolkningar av psalmer som Nu börje på å blomme (eller Den blomstertid nu kommer som vissa kallar den) och Nu ha vi mytje grönfor här (även känd som En vänlig grönskas rika dräkt ) och mer undanskymda gestalter som 1800-talsdiktaren Johan Peter Wallin (vilken får sin tribut genom nyskrivna tonsättningar av dikter som Vårvisa och Hyllning till Ångermanland ). Här finns också en kärv medvetenhet om problematiken kring denna landsända bortom idyllen och det turistiska skönmåleriet, och med humorkryddat allvar reflekterar duon kring den alltmer glest bebyggda norrländska hembygd där byskolan läggs ner i brist på elever och byastugans tak läcker som ett såll men där naturens skönhet alltjämt fortsätter att förundra och bli ett incitament till kamp.

Musikaliskt och sceniskt är det hela en enda lång uppvisning i avundsvärd enkelhet, där även Åsas och Idas fysiska förflyttningar i kyrkorummet får en stark performativ effekt. Ledigt växlar de båda multiinstrumentalisterna mellan cellons molltunga bordun, gitarrens och pianots godmodiga plink och handtrummans och dragspelets rusiga intensitet, alltmedan rösterna suggestivt slingrar sig runt varandra och inte sällan formar en gemensam svävande kropp, allra mest dynamiskt i de mer hymnartade kompositionerna.

Allt sammantaget är Duo Vox Vocalem en synnerligen angenäm ny bekantskap som jag ser fram emot att träffa fler gånger, och deras konsert blev en ypperlig avslutning på sommarens musikaliska begivenheter i Nederluleå kyrka.