Piteå och Kiruna kommun har via Kulturrådets satsning Skapande skola för läsåret 2014-15 beviljats medel för utveckling av danskonsten i skolan.

Piteå kommun får 1.500.000 för det långsiktiga projektet Dansen som uttrycksform - ett nytt kunskapsområde varav 250.000 kronor ska användas för att tillsammans med Institutet Dans i skolan arrangera Sveriges fjärde Dans i skolan-Biennal till hösten.

I Piteå kommer man särskilt lyfta fram elevernas delaktighet i dansen som konstform i skolan och utveckla samarbeten mellan koreografer och danslärare. Internationella koreografer kommer att engageras i så kallade dans i skolan residens i Piteå och tillsammans med eleverna dela med sig av sina erfarenheter vid dansbiennalen.

Kiruna kommun får 700.000 kronor för sitt långsiktiga projekt Elevernas delaktighet i Kirunas stadsflytt med hjälp av dans och arkitektur. I detta treåriga projekt betonas elevernas delaktighet och eget skapande högt. Eleverna kommer att få använda sig av flera uttrycksformer och med hjälp av danskonstnärer, arkitekter och isskulptörer stärka sin kunskap och utveckla sitt eget skapande.

- Kulturrådets Skapande skola-satsning betyder mycket för utvecklingen av dans i skolan i Sverige. Vi måste lyfta fram danskonsten gemensamt så att det nya kunskapsområdet dans förankras i alla skolor, säger Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans och verksamhetschef för Institutet Dans i skolan i ett pressmeddelande.