– Vi tror på det kollektiva och tycker det är intressant med kollektiva processer. Konstnärsyrket har ju av tradition handlat om det ensamma manliga geniet, men vi har sett att det kan vara så himla roligt att jobba ihop och då händer det andra saker som kan vara bra, säger Anja Örn.

Hon och Syster-kollegorna Therese Engström och Sara Edström har slagit sig ner med var sin bärbar dator vid ett bord i lokalerna på Sandsviksgatan i Luleå för att planera hösten.

– Vi har ett bra år hos Galleri syster, säger Sara Edström.

De fortsätter utställningsserien med kvinnliga landskapsmålare, de har dragit igång ett projekt inriktat på kvinnlig kulturbaserad historiebeskrivning och så har de startat det stora projektet SamArtBete, vilket är det största av dem.

Konstnärer från Norrbotten och Västerbotten har fått gå ihop två och två och göra ansökningar om pengar.

– Vi har ju själva provat att jobba två och två eller tre och tre och sett vad som händer med den konstnärliga processen då, säger Therese Engström.

Tre vuxna konstnärspar har valts ut och därutöver har också tre yngre konstnärspar valts ut av Galleri Lillasyster, så totalt handlar det om tolv konstnärer.

De har beskrivit sig själva och varför de vill samarbeta med varandra.

– Vi har bedömt ansökningarna utifrån deras konstnärskap, vad de har hållit på med innan och hur pass öppna de är för att genomföra ett samarbete med någon som de inte hade samarbetat med annars, säger Sara Edström.

Varje konstnär i projektet får ett stipendium på 50000 kronor och blir det en utställning får de också utställningsersättning. De hoppas att det ska ge konstnärerna ett ekonomiskt utrymme att göra något som inte annars hade blivit av.

Meningen är att det ska resultera i en utställning, en bok eller någon annan publik presentation, men de vill inte sätta press på dem och bestämma exakt vad det ska bli.

Andra delar i SamArtBetsprojektet är att bjuda in konstnärer från Norrbotten och Västerbotten till utställningar i Berlin och eventuellt en i Zagreb.

De ska också skicka en konstnär från Västerbotten och en från Norrbotten på var sin tvåmånadersvistelse i Berlin. Vilka det blir är inte bestämt ännu.

Slutligen har de kunnat anställa en projektledare som ska arbeta med samarbeten i Lillasysters verksamhet.

– Med den påse med pengar vi har fått är vi just nu starkare än någonsin, säger Therese Engström.