MR-dagarna fokuserar dessutom mer på grupper än på enskilda människor. De så kallade urfolkens rättigheter är ett huvudtema.

Olika folkslag och minoriteter har definitivt anledning att väcka debatt om hur de behandlats och behandlas idag. Vissa människor har mer erfarenhet av rättighetskränkningar än andra. Allt hade varit väl om det rört sig om en kamp för likabehandling. Men kampen gäller särskilda, kollektiva rättigheter.

Under torsdagens invigningsceremoni radade Victoria Tauli-Corpuz, ordförande i FN:s permanenta urfolksråd, i sitt tal upp saker som hon och andra kräver för de grupper de representerar: självbestämmande, territorium, mark, resurser, egen kultur, eget språk, egna sedvänjor.

.