Resultatet har blivit allt från blyertspennor till månlandare. Och en ekonomisk tillväxt som gör att miljarder människor nu lever på en materiell nivå som inte ens forntidens kejsare kunde drömma om.

Och utvecklingen går vidare. Andelen fattiga i världen minskar stadigt, medellivslängden ökar och vi läser dagligen om nya upptäckter och om hur både gamla och nya problem löses med hjälp av ny teknik.