Men det kräver förstås att polisen är mer organiserad än brottsligheten.