En svensk borgerlig politik borde påminna om de svenska kvinnornas långa historia av företagande. Ett företagande som politiken alltför många gånger medvetet, eller omedvetet, försvårat. Kvinnor behöver en reform av den ekonomiska politiken som möjliggör ett tillvaratagande av den utvecklingspotential som finns inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Med ändrade attityder kring entreprenörskap, inom exempelvis vården, skulle kvinnors löneutveckling påverkas gynnsamt. Det skulle leda till högre löner bland kvinnor, ökat företagande och inte minst fler kvinnor med kompetens av vikt för bolagsstyrelser. På så vis skulle flera av de problem som jämställdheten dras med botas. Utan kvotering och särskilda satsningar på något så exotiskt som kvinnors företagande.