Men regeringen har kört på ändå, övertygad om sina förslags förträfflighet.

Och att det ett valår stressas fram förslag kan man ha viss förståelse för. Men så snabbt att grundläggande rättssäkerhetskrav inte uppfylls får det bara inte gå.