Officer blev Fredrik Reinfeldt inte, men lapplandsjägaren som gjorde lumpen i den stad som amiralen var med och byggde upp är, som även Lindman var, en
försiktig general.

Så statsministerns val av förebild var nog ganska genomtänkt trots allt.