I Sverige finns ingen gräns för den offentliga sektorns engagemang. Sex, kost, kulturkonsumtion, religionsutövning, språkbruk, motionsvanor - rubbet. Allt angår det offentliga. Politikernas och myndigheternas vida engagemang anses numera så självklart att det inte ens behöver motiveras.

I den alltid aktuella rovdjursfrågan har de folkvalda följaktligen bestämt att det är viktigt med en livskraftig svensk vargstam. Och om naturen inte fogar sig och fixar det på egen hand, ja då får staten gripa in och rätta till. Det gäller även om vargarna skulle råka blir för många i förhållande till vad politikerna beslutat.

När miljöminister Andreas Carlgren (C) i onsdags tog emot de ansvariga myndigheternas redovisning av om det är möjligt att stärka svensk vargstam, och i sådana fall hur, ställdes den retoriska frågan varför det behövs fler vargar i Sverige. Svaret är genetiken. Svenska vargar är för inavlade och isolerade från sina fränder i grannländerna för att stammen ska vara långsiktigt livskraftig.

Av de få vargar, ett tiotal, som på egen hand vandrat in i Sverige har endast en tagit sig söderut. Därför behöver vargen myndigheternas hjälp.

Det blir ett styvt jobb för länsstyrelserna. Var vargarna ska placeras ut är en fråga som riskerar att riva upp känslor i den svenska folkmyllan. Vem vill ta emot dem? Där det redan finns mycket varg är motståndet starkare mot att få in fler. Och vargen kommer inte nödvändigtvis att stanna där den placeras ut.

Framför allt i Stockholm välkomnas vargen som en viktig del av svensk fauna, men knappast om man måste ha den runt knuten i vardagen. Men stockholmarna kommer inte undan. Enligt förslaget är Stockholms län ett av tio som kan vara aktuella för vargimport eftersom vargar passerar där. Län där det redan finns konstaterade föryngringar, exempelvis i Värmland och Västra Götaland, anses också lämpliga.

Norrbotten ingår inte bland de tio, men i framtiden kan det bli aktuellt med vandringskorridorer för vargen, där tillfälliga fredade zoner skapas även inom renskötselområden.

Förutom transport kommer myndigheterna ta prover på vargarna, vaccinera dem mot rabies, avmaska dem och hålla dem under övervakning. Lite att bita i.

Miljöminister Andreas Carlgren är övertygad om att insatsen är nödvändig.

- Helt klart är att vi behöver få in nya vargar i Sverige, annars får vi ingen livskraftig vargstam, säger han.

Andreas Carlgren tycker det är viktigt att den svenska vargstammen stärks. Men varför det är så viktigt har varken miljöministern eller någon annan politiker hittills lyckats förklara.