Efter en tid då det mesta handlat om S-valberedningens pajaserier, Oskarshamns egen Åsa-Nisse, och anklagelser mot regeringen att den inte gör något, var det skönt att på onsdagen se en av Sveriges mest respekterade politiker återta initiativet och med sedvanlig stadga lägga ut texten kring skarpa politiska förslag.

Finansminister Anders Borgs (M) femte vårproposition drar upp riktlinjer för höstbudgeten. Ansvar för jobben är titeln på 2011 års VÅP; och det är alliansens ansvarstagande och jobbpolitik som i mycket ligger bakom den gynnsamma situation Sverige befinner sig i.

Medan många andra länders regeringar förlamas av skuldsättning och budgetunderskott, kan alliansregeringen tack vare god tillväxt och sunda statsfinanser använda förväntade överskott på tio miljarder detta år och 65 miljarder 2012, till att satsa.

Ett femte jobbskatteavdrag sänker de höga trösklarna mellan bidrag och arbete för låginkomsttagare ytterligare en bit. Inkomstgränsen för statlig inkomstskatt, som idag betalas av nästan var tredje heltidsarbetande, höjs för att göra det mer lönsamt att arbeta.

Arbetslinjen stärks således.

Även företagande uppmuntras, genom ändrade regler för hur mycket av en företagares inkomster som beskattas som vinst respektive lön.

Det blir höjd skatt också, på alkohol och tobak.

Socialdemokraterna vet fortfarande inte riktigt vad de vill, men i alla fall ge mer pengar än regeringen till kommunerna, utbildning och infrastruktur. Håkan Juholt (S) tror ändå inte att skattetrycket behöver öka, men meddelar inte vilka omprioriteringar han i stället vill göra.

Kommunsektorn står emellertid redan stark och är det något man ska vara försiktig med så är det löften om extrapengar dit; de växlas snabbt in till nya hästcentrum, "gratis" busstrafik, multiarenor eller subventionerade körkort.

Arbetsmarknaden utvecklas också starkt. Sverige går mot en arbetslöshet på fem procent. Det gör det samtidigt svårare att hitta arbetskraft, och regeringen gör rätt i att satsa på yrkesutbildning.

I stort är emellertid det svenska utbildningssystemet inte underfinansierat. Håkan Juholt gillar att rabbla "satsa på kunskap och forskning", men svensk skola har aldrig haft mer resurser. Och högskolorna har på senare år fått mer forskningspengar än de hinner göra av med.

Dessutom kan inte alla jobba i kunskapsintensiva branscher. Det behövs enklare jobb också.

De blir troligen fler när regeringen snart sänker restaurangmomsen.

- Är krogen viktigare än vård, skola, omsorg? frågade en journalist Anders Borg, och kände sig nog jättefinurlig. Tyvärr är det många som behöver inse att företagare, som krögare, och konsumenter, som restauranggäster, är de som levererar varenda krona till välfärden.

Något man kan invända mot i VÅP:en är sänkt skatt på pension. Det gynnar inte arbetslinjen. Regeringen borde i stället göra ytterligare insatser för att äldre ska fortsätta jobba. När vi lever allt längre håller det inte att den faktiska pensionsåldern är lägre i dag än för 40 år sedan.