Få kan ärligt säga att de fullt förstår det kommunala utjämningssystemet. Men för de flesta kommun- och landstingspolitiker räcker det att kunna läsa de rader som summerar hur mycket de netto kommer att få betala in eller få ut.

När man förändrar ett sådant komplicerat system är det närmast oundvikligt att någon förlorar och någon annan vinner. De förändringar som nu föreslås gör att landstinget och Luleå hör till Norrbottens förlorare; Haparanda och Pajala till vinnarna.

De som får mer kommer ändå att klaga på att de får för lite, och de nettobetalare som får betala in mindre kommer fortfarande tycka att de betalar för mycket.

Missnöjet förblir åtminstone tämligen jämnt fördelat i systemet.