Bengt-Urban Fransson på Piteå-Tidningens ledarsida påstår att jag "försöker blanda bort korten" när jag kallar ett samgående mellan Norrbotten och Västerbotten för storregion.

"Vägen till att ge den nya regionbildningen epitetet storregion är långt", skriver han.

Okej, för min del får ni gärna kalla det vad ni vill. Men vi kan väl i alla fall vara ense om att en regionbildning tillsammans med Västerbotten inte gör det nuvarande landstingets ansvarsområde mindre i alla fall?

Hårklyveri i den skolan kan man bara ägna sig åt om man likt Fransson bestämt sig för att använda den överspelade fyrlänslösningen som måttstock. Allt som är mindre än halva Sverige är litet.

Konsekvensen av Franssons argumentationsteknik: Jag är två meter lång. Alla som är kortare är dvärgar.