Ett Jas-plan störtade vid en flyguppvisning över Stockholm 1993. Mycket spektakulärt. Och jag tror att de allra flesta minns filmsekvensen från Jas-kraschen under en provflygning 1989 (där någon vrålade "jävlar, jävlar, jävlar"). Men Jas 39 Gripen, elakt kallad världens dyraste jordfräs, kraschar faktiskt inte särskilt ofta.

Sedan planet togs i bruk 1993 har tre Jas-plan störtat. Alla piloterna har överlevt. Som en jämförelse havererade Viggen 46 gånger, vilket ledde till 19 dödsfall. Draken råkade ut för 119 haverier och 34 piloter dog i dessa. Och Tunnan kraschade hela 242 gånger vilket krävde 99 dödsfall.

Men det finns förstås annat än enskilda plan som kan haverera. Riskerar satsningen på nya Super-Jas på att krascha den svenska försvarsbudgeten?

Inte om man frågar försvarsminister Karin Enström (M). I ett debattinlägg på SvD Brännpunkt hävdar Enström att uppgraderingen är fullt finansierad och att det övriga försvaret inte kommer att behöva lida.

"Uppgraderingen av Gripen är finansierad. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en höjning av anslaget till Försvarsmakten med drygt 2 miljarder kronor de kommande tio åren. Försvarsmakten kommer att behöva planera om cirka 5 miljarder av totalt cirka 160 miljarder på materielanslagen de kommande tio åren. Jag är trygg i att myndigheten har den erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra omplaneringen som motsvarar cirka 3 procent över tioårsperioden", skev Karin Enström på SvD Brännpunkt den 14 oktober.

Men som försvarsbloggaren Wiseman uppmärksammade så talar Enström bara om den inledande tioårsperioden, då upp till åtta plan ska anskaffas. De resterande 32 till 52 planen som ska utgöra den svenska flottan ligger utanför ramen som försvarsministern beskriver.

"Det är svårt att tro att Enström själv tror på det hon skriver. Att planera om 5 mdr i materielanskaffning under tio år är lättare sagt än gjort. Enström vet mycket väl att Försvarsmakten bara på materielsidan under samma period har skriande behov om 25 mdr kr för att täcka bara det grundläggande materielbehov för den av Riksdagen beordrade Insatsorganisation 14 - exklusive anskaffningen av JAS 39E. Sedan några veckor pågår ett febrilt arbete i Högkvarteret med den stora röda pennan för att stryka i materielanskaffningen och det blir inte vackert."

Så länge inte mer pengar tillförs kommer prioriteringen att få tråkiga konsekvenser för det övriga försvaret. Inte ens flygvapnet kan vara helt nöjt. Trots satsningen på Super-Jas kan flygvapnet hamna i en situation där man endast får hälften av det antal plan som man anser sig behöva. Regeringen menar att den nya flottan från och med 2023 ska utgöras av 40-60 plan. ÖB bedömer att det behövs 60-80 nya plan. Det är förstås långtifrån optimalt.

Försvarsministern deklarerade förresten i veckan att Sverige tillsammans med sina nordiska grannar förbereder sig på att börja patrullera Islands luftrum. Det är givetvis bra. Island har alltid haft ett strategiskt viktigt läge mitt ute i Atlanten och med det ökade kommersiella intresset för Arktis är Island av ännu större geopolitisk betydelse än tidigare.

Sedan 2006 då USA efter 65 års närvaro drog sig tillbaka från Keflavik-basen har Norge och Danmark delat på luftövervakningen över Island. Sverige och Finland bör givetvis också hjälpa till, sedan 2009 bygger vi ju vår säkerhet tillsammans med andra.

Men pengarna ska ju förstås också finnas.