NÄR landstingspolitikerna i dagarna på sitt novemberfullmäktige fattade beslut om att ta bort jouravgifterna för barn inom sjukvården handlar det om mer än en årlig revidering av vårdtaxor.

Beslutet är för oss Socialdemokrater viktigt för att säkerställa alla barns rätt till en bra och avgiftsfri sjukvård i vårt län och en satsning på länets barnfamiljer.

Med beslutet markerar vi politikens ansvar för en tillgänglig och rättvist fördelad vård. En vård på lika villkor som utgår från människors behov och inte plånbokens storlek.

Den markeringen stärker oss också i vår övertygelse att ett hållbart och modernt välfärdsamhälle förutsätter schyssta och lika villkor för alla.

För oss som föräldrar är det också svårt att inte bli berörda av de nu allt tätare larmrapporterna om den nya växande barnfattigdomen.

Det är statistik och sammanställningar från Rädda Barnen och berättelser från organisationer som Majblomman, Unga Örnar och kyrkor som dagligen möter ensamstående föräldrar, invandrare, arbetslösa, utförsäkrade föräldrar som tvingas välja bort något i omsorgen om sina barn.

För de familjerna kan det vara just besöket på akuten, medicinreceptet eller något annat grundläggande som blir droppen i den hårt ansträngda ekonomiska situationen.

En helt ny fattigdomsspiral gräver djupa klyftor i det svenska samhället och det drabbar i första hand barnen.

Vårt rödgröna initiativ i landstingspolitiken är en satsning riktat mot länets alla barnfamiljer men har också särskilt stor betydelse för de som har återkommande behov av vårdbesök på nätter och helger för de allra mest utsatta barnen och familjerna.

Beslutet ska också ses som en tydlig viljeinriktning som manar till efterföljd. Det är en uppmaning till politiker på alla nivåer att granska kommunens, myndighetens, förvaltningens verksamhet analysera och våga ta beslut kring eventuella smygavgifter eller taxor som drabbar orättfärdigt.

Nya och framför allt växande klyftor mellan människor är ohållbart i ett framtidsinriktat och modernt samhälle!

Därför vill vi nu ta flera politiska kliv mot en välfärdspolitik och ett samhällsbygge som har rättvisa både som mål och motor.

Det gäller kraftfulla och framtidsinriktade politiska beslut, om investeringar i jobb, utbildning och nya utvecklingsmöjligheter för både människor och samhälle

Det handlar om att bygga ett samhälle där hållbarhet också omfattar människors förutsättningar och livsvillkor.