FLER BOSTÄDER är någonting som många studenter och ungdomar i arbetslivet skulle ha stor nytta av. Trots det motsätter sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet förslaget på oklara grunder och utan några ambitioner att förbättra för de som i dag är beroende av en osäker andrahandsmarknad.

Privatuthyrning skulle komma att gynna många studenter - bland annat i Luleå där bostadssituationen inte är den allra bästa. Det skulle också öppna nya dörrar för alla som är bostadssökande här.

Fördelarna med enklare regler och en friare hyressättning är att fler bostäder hyrs ut och fler får möjlighet att hyra. Oppositionens skrämselpropaganda är obefogad och osaklig.

Många som i dag inte har en bostad skulle "drabbas" enbart av möjligheten att få bo.

Redan i dag har bristen på bostäder skapat en stor grå bostadsmarknad, där det för många är osäkert och dyrt att hyra i andra hand. De flesta känner någon som har en bostad de skulle vilja hyra ut. Alla känner några som står utan bostad, eller tvingas förlita sig på osäkra andrahandskontrakt.

Avdragsrätten höjs för den som hyr ut sin bostad från dagens 21.000 till 40.000 kronor.

Att bara göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att hyra ut i andra hand räcker inte. Det behövs regler som gör det tillåtet för fler att nyttja den möjligheten. Det skall därför bli möjligt för en ägare till en bostadsrätt att hyra ut denna under tre år utan att bostadsrättsföreningen kan säga nej - förutsatt att det inte finns beaktansvärda skäl.

Centerpartiet och regeringen föreslår lagändringar som gör det lättare för privatpersoner att hyra ut, där mer av kostnaderna för bostadsrätten kan täckas utan att ockerhyror för den skull tillåts, där oskäliga hyror prövas i hyresnämnd och kan återbetalas.

Oppositionspartiernas ovilja att förstå och komma överens gör att förslaget nu riskerar att inte genomföras i sin helhet, vilket vore olyckligt.

När människor tvingas att tacka nej till utbildning, forskningsmöjligheter eller jobb för att de inte hittar en bostad blir det en bromskloss för det svenska samhället. Det behöver byggas mer, framförallt hyresrätter och studentbostäder. I väntan på att bostadsbyggandet når upp till de mål vi förväntar oss att nå med regeringens övriga bostadspolitik behöver vi utnyttja de bostäder som redan finns mer effektivt.

S och MP tycks föredra dagens informella andrahandsmarknad medan delar av landets bostadsrätter står tomma.