VÄNSTERPARTIET lämnade förra året in en motion om att Luleå kommun inte ska teckna avtal med riskkapitalbolag med säten i skatteparadis. Motionen behandlades i kommunfullmäktige den 26 november. Idén kom från Kalmar, där detta praktiseras sedan en tid tillbaka.

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2011 om en ny inköpspolicy. Vi föreslog redan då att riskkapitalbolag med säten i skatteparadis inte ska kunna sluta avtal med kommunen. Socialdemokraterna avslog vårt förslag De skyllde på att de inte var redo att ta beslutet. De ville först veta om det var möjligt. Med andra ord hade klara direktiv från partihögkvarteret i Stockholm inte hunnit utgå ...

Majoritetspartiet tänkte byråkratiskt, förvaltande och bekvämt istället för att ta ställning, visa politiskt vilja, mod och framåtanda. De tänkte kanske mer på vilka nya företag som kan komma att etablera sig i kommunen, vars invigningsband de gärna vill vara med och klippa. Detta istället för att ta ansvar och se till att skattepengar som Luleåborna betalar för god välfärd inte ska komma att hamna på privatkonton i diverse skatteparadis.

Vi gav oss inte utan skrev en motion istället. Under måndagens debatt hävdade så (s) att det inte är möjligt att införa detta krav då kommunens inköpsavdelning talar om att det kan vara diskriminerande och omöjliggöra för företag att konkurera på samma villkor. Vi anser att detta synsätt är fegt och oärligt gentemot medborgarna, vars skattemedel man påstår sig förvalta på bästa sätt.

När det gäller diskrimineringsfrågan, så har Vänsterpartiet inga problem. Alla företag med vilja att utföra en service och använda allmänna medel för just detta, har möjlighet att lägga anbud. Snarare får riskkapitalisterna fördelar då de utnyttjar bristen på lika villkor till sin fördel. De skattar nämligen inte i Sverige. De skattar inte alls.

Under den senaste debatten sade Socialdemokraterna att de inte vill att Luleå kommun ska sluta avtal med riskkapitalbolag inom vård, omsorg och skola. Men när det kom till röstning i fullmäktige var de inte längre emot det.

Socialdemokraterna skulle kunna stoppa riskkapitalisternas intåg i Luleå kommun. Tillsammans med vänsterpartiet hade de kunnat ta ansvar för att skattebetalarnas pengar stannar i kommunen för att gå till vård, skola, omsorg och annan service. S-partiet har blivit experter på "linje 2". Man låtsas tycka en sak men gör något helt annat.

Vad ska man med en moral till, när man kan ha två dito, så kallad dubbel!