En rysk styrka med tunga bombplan övade anfall mot Sverige under påskhelgen.

Vid tillfället fanns inget svenskt stridsflyg som var redo att lyfta för att dokumentera eller avvisa inkräktare. Inget! Nato, som hade 24-timmarsberedskap, sände däremot upp två plan från Litauen.

Det är svårt att veta hur man ska tolka Rysslands agerande. Men Svenska Dagbladets avslöjande, och dess efterspel, visar verkligen på omfattningen av det svenska försvarshaveriet.

Enligt beredskapsplanen ska det finnas minst två startklara Gripenplan redo att lyfta. Alltid. Dygnet runt. Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer försökte dock lugna journalisterna med att vi "normalt sett" har en bra beredskap.

För inte länge sedan rapporterade svenska medier att antalet ryska spaningsplan nära Norge hade ökat ordentligt i fjol. Sammanlagt upptäckte det norska flygvapnet förra året 71 ryska plan längs den norska gränsen och vid 41 tillfällen skickades norskt jaktflyg upp för att inspektera dem.

I Sverige är motsvarande material hemligstämplat. Men det är inte orimligt att anta att den ryska aktiviteten ökat påtagligt även längs den svenska gränsen.

Attackövningen mot Sverige ingick förresten i den ryska flygstridsövningen Ladoga 2013 i Karelen där ett 70-tal flygplan och helikoptrar deltog. Det gjorde övningen till den enskilda största i vårt närområde sedan Sovjettiden - bara det borde ha lett till höjd incidentberedskap hos Försvarsmakten.

Det är inte bara försvarets ledning som stoppar huvudet i sanden och vägrar att ta in vilken verklighet vi lever i. De politiska reaktionerna på SvD:s avslöjande har inte varit mindre strutslika.

Peter Hultqvist, Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, klagade i går över regeringens ljumma inställning och attityd till försvarsfrågorna. Det är svårt att inte hålla med honom. Dessvärre är Socialdemokraternas och Hultqvists förtroendekapital i försvarsfrågorna ännu mindre än regeringens.

Det var Socialdemokraterna som lade ner förband efter förband under 1990-talet. Så sent som inför valet 2010 ville Socialdemokraterna minska försvarsanslagen med två miljarder. Dessutom gick man till val på det bisarra kravet om att Sverige vid en rödgrön valseger skulle verka för att alla USA:s militärbaser utanför USA skulle stängas ner.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik är baserad på ett antal optimistiska och naiva antaganden om framtiden. Antaganden som inte visat sig stämma. Ryssland är i dag en auktoritär, oberäknelig och militärt stark granne. Sveriges geografiska läge avgör vårt säkerhetspolitiska öde. Tyvärr delar inte regeringen (och inte heller oppositionen) den insikten, utan fortsätter att ljuga för sig själv och för andra.

Dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg avgick 2007 i protest mot finansdepartementets besparingar. Både Sten Tolgfors och Karin Enström har sedan dess givetvis delgivits om vilka förutsättningar som gäller: Håll med Anders Borg eller stick.

Sverige uppträder därför som strutsen som sticker huvudet i sanden för att inte se problemen.

Ryssland rustar och flyttar styrkor och förmågor närmare Östersjön. Sverige försvarar Gotland med hemvärnet.