Det är onekligen något unikt i detta och den somrigt avslappnade stämning som präglar veckan. Här kan i stort sett vem som helst gå fram till en känd politiker och inleda ett samtal.

Frågan är hur ofta det händer. Den så kallade mannen på gatan är knappast där. De som rör sig inom kvarteren kring själva Almedalen är av pins och tröjtryck att döma samtliga delar av ett åsiktsmaskineri tillrest från fastlandet. Visbyborna håller sig på betryggande avstånd. Det är intresseorganisationer, lobbyister och politiska tjänstemän som trängs på kullerstensgatorna.

Här blir också tydligt hur framgångsrik miljöpartismen, i den mån den kan sägas vara en ideologi, blivit, trots att Miljöpartiet aldrig lyckats ta sig in i en regering.

Det märks på skyltarna om köttskatt, rättvisemärkt och atomkraft, nej tack. Men det märks också i programmet över alla de seminarier som hålls och valet av diskussionsämnen. Särskilt gröna arrangemang kan exempelvis bli miljöcertifierade. Då ger ”vatten som serveras är lokalt kranvatten” poäng, men ännu bättre är om ”ingen servering” alls förekommer. Har dessutom arrangören cyklat från flygplatsen in till stan och undvikit flygblad helt och hållet kan det ge full pott.

”Behöver vi el dygnets alla timmar?” frågar elbolaget Vattenfall vid ett av sina seminarier. Självklart! Borde svaret vara. Men att frågan ens kan ställas säger något.

På ett seminarium om stadsutveckling, anordnat av byggföretaget Skanska, hyllas de bilfria lösningarna. ”Motorvägar har aldrig bidragit till att lösa några transportproblem”, säger en paneldeltagare som får stå oemotsagd. Man undrar ju hur denne får sin mjölk och sina kalsonger fraktade till butiken.

Att sedan den el som produceras i Sverige är i det närmaste koldioxidfri eller att man kan dricka alkohol på ett måttligt sätt tycks spela mindre roll. Liksom att bilar och lastbilar inte kan ersättas av cyklar och tåg i alla situationer.

Men har det någon betydelse vad som sägs på alla dessa seminarier? Spelar det någon roll om den diskussion som förs i Visby en vecka om året är verklighetsfrånvänd?

Det gör det. Här sätts agendan för det politiska samtalet. Eller åtminstone ges vi en inblick i hur samtalet redan ser ut.

Av dryga 2.200 arrangemang handlar fler än 500 om miljö, enligt en sammanställning som Reforminstitutet gjort. Bara ett femtiotal handlar om ungdomsarbetslöshet. Enligt samma studie skulle de statliga utgifterna öka med 230 miljarder om alla fick igenom sina önskemål under veckan.